Base Jump Hard Burj Panau mr. peepers 01:14.09
Base Jump Medium Demam Tinggi Tower Jump mr. peepers 00:24.81
Base Jump Easy Gunung Berbahaya Drop mr. peepers 01:46.54
Base Jump Medium Holy Diver mr. peepers 00:35.06
Base Jump Hard King of Kings mr. peepers 00:29.32
Base Jump Easy Panau City Slingalong piratenipple 00:48.55
Base Jump Medium PBC Plunge mr. peepers 00:46.65
Base Jump Easy Slingshot Galore jusupov 00:21.50
Base Jump Medium Tangga ke Syurga Basejump mr. peepers 00:30.37
Base Jump Easy The Cleavage mr. peepers 00:29.26
Base Jump Easy Twin Dive ur getting fatter 00:28.45